Modular solutions system “Armstrong”

модулен таван семпла дърворезба

модулен таван – комбинация от плоскости и резбовани модули с осветление и без осветление

размери 60 х 60 см; позволява различни конфигурации както с осветление, така и без осветление