"Св. Климент Охридски" в Бостън, САЩ

„Св. Климент Охридски“ в Бостън, САЩ

частен параклис

частен параклис

параклис в комплекс "Извора", Кранево

параклис в комплекс „Извора“, Кранево

"Св. Йоан Рилски" - Созопол

„Св. Йоан Рилски“ – Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проскинитарий в параклиса в двора на кирилицата в комплекс „Стара Плиска“

Проскинитарий в параклиса в двора на кирилицата в комплекс „Стара Плиска“

Проскинитарий в параклиса в двора на кирилицата в комплекс „Стара Плиска“

Проскинитарий в параклиса в двора на кирилицата в комплекс „Стара Плиска“