Студийните проекти имат за цел да пренасят информация и познание през времето.Такива проекти, реализирани в Ателие уста Дарин са „Тревненският чертог“ 2007 г., „Тревненската колона“ 2008 г. и „Жезълът“ 2010 г.Чрез произведенията, създадени по тези проекти, се говори за това познание и така то се предава през времето и поколенията.

„Тревненският чертог“

„Тревненският чертог“ (Още)

„Тревненската колона“

„Тревненската колона“ (Още)

„Жезълът“

„Жезълът“ (Още)